Χ. Σταϊκούρας για προτάσεις Κομισιόν: Αναγκαία η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών

Οικονομια


Την ανάγκη κοινών, ρεαλιστικών κανόνων, οι οποίοι να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και, παράλληλα, να ενισχύουν τη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση της Ε.Ε. «αναγνωρίζει την ανάγκη σημαντικών αλλαγών στο ισχύον πλαίσιο και συμβάλλει ώστε οι σχετικές συζητήσεις να πραγματοποιηθούν σε εποικοδομητική βάση», σημειώνει υπουργός Οικονομικών Χρήστος και προσθέτει: «Η Ελλάδα συμμετέχει – και θα συνεχίσει να συμμετέχει – στις συζητήσεις αυτές ενεργά και δημιουργικά, με υπεύθυνες και εμπεριστατωμένες προτάσεις και με στόχο η νέα οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει ότι η μεσο-μακροπρόθεσμη ευστάθεια και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών θα συνδυάζεται με την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο της Ε.Ε. θέτει νέους κανόνες για το Σύμφωνο Σταθερότητας οι οποίοι θα προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οικονομίας. Με το νέο πλαίσιο εάν ένα κράτος-μέλος υπερβαίνει το όριο του 60% στο χρέος, μπαίνει σε καθεστώς επιτροπείας από την Κομισιόν υποβάλλοντας σχέδιο απομείωσης σε βάθος τεσσάρων ετών.Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr