Χρ. Σταϊκούρας: Τέσσερις πυλώνες μέτρων ανάχωμα στις πολυεπίπεδες κρίσεις

Οικονομια


Τους τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζονται οι πολιτικές της κυβέρνησης για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τις πολύ-επίπεδες κρίσεις των τελευταίων 2,5 ετών, ανέλυσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας, απευθύνοντας σήμερα χαιρετισμό- ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης- στα εγκαίνια της έκθεσης «Lamia Expo 2022».

Όπως είπε ο υπουργός:

-1ος πυλώνας αφορά: Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα ωφελούνται από τις οριζόντιες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως είναι:

  • Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
  • Η νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
  • Η μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 29% στο 22%.
  • Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
  • Η αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Η μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων από το 13% στο 10%.

Επιπλέον, σημείωσε, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, ελήφθησαν μέτρα όπως:

  • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.

Με διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr