Φρένο στις υπέρογκες αυξήσεις των lines βάζει η ΕΕ – Έλεγχος για το κόστος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Οικονομια


Πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών, να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το νομικό πλαίσιο που απαλλάσσει τις κοινοπραξίες των liners στη βιομηχανία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, από τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιτροπή απέστειλε στοχευμένα ερωτηματολόγια στα ενδιαφερόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας (δηλ. μεταφορείς, φορτωτές, πράκτορες αλλά και οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και τερματικών σταθμών) σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στις δραστηριότητές τους από το 2020 οι κοινοπραξίες μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών.

Στις υπηρεσίες των κοινοπραξιών τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών περιλαμβάνεται η παροχή τακτικών και προγραμματισμένων θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων σε συγκεκριμένη διαδρομή. Παίζουν ουσιαστικό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ και στην οικονομία της ΕΕ συνολικά.

Αφορμή της αξιολόγησης σε επίπεδο Ευρώπης, ήταν η προκαθορισμένη βάσει θεσμικού πλαισίου εξέταση της επέκτασης του κανονισμού απαλλαγής που διέπει τις κοινοπραξίες, η ισχύς της οποίας λήγει στις 25 Απριλίου 2024.

Η Επιτροπή παρέτεινε την ισχύ του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες το 2014 και το 2020.

Η παράταση το 2020 αποφασίστηκε γιατί από την αξιολόγηση προέκυψε ότι, παρά τις εξελίξεις στην αγορά (αυξημένη…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr