Υποχρεωτική προσθήκη για τον χρόνο εργασίας στην κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Επισιτισμού

Νεα


Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη κηρύσσεται υποχρεωτική η προσθήκη στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΚΣΣΕ) στον επισιτιστικό κλάδο αναφορικά με το χρόνο εργασίας, την οποία συμφώνησαν και υπέγραψαν οι εκπρόσωποι εργαζόμενων και εργοδοτών.

Νωρίτερα σήμερα, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, ‘Αννας Στρατινάκη, το οποίο γνωμοδότησε θετικά προς τον κ. Χατζηδάκη.

Η προσθήκη στην ΚΣΣΕ που συμφωνήθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών επαναλαμβάνει ότι «καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα» και επιπλέον, προβλέπει ότι:

1. «Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75 %, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

2.Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr