ΥπΟικ: Πώς θα διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια για εκπρόθεσμες οφειλές – Όλη η απόφαση

Οικονομια


Αλλάζουν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να αυξηθούν τα επιτόκια που βαρύνουν εκπρόθεσμες οφειλές φορολογουμένων, καθώς και επιστροφές φόρων από το Δημόσιο προς ιδιώτες, λόγω αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στόχος να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια που εφαρμόζονται για τους φορολογουμένους, παρά τις αυξήσεις του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO).

Οι διατάξεις της νέας απόφασης ισχύουν από τις 13.9.2022.

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α.1153/2022), που δημοσιευτηκε στην στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5635/2.11.2022)τροποποιεί τη ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013, και δημοσιευτηκε ορίζονται τα εξής:

1. Αυξάνεται, από 1 εκατοστιαία μονάδα σε 2 εκατοστιαίες μονάδες, το όριο σωρευτικής μεταβολής του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πάνω από το οποίο μεταβάλλονται τα επιτόκια του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

2. Κατ’ εξαίρεση και για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, δηλαδή έως τις 2.11.2023, το επιτόκιο των άρθρων 1 και 2 της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 19/2014 και Β΄ 113/2014) δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr