Το ΕΛΚΕΘΕ εξάγει τεχνογνωσία για την υδατοκαλλιέργεια στην μακρινή Νέα Ζηλανδία

Τα Νεα της Περιφερειας


Την προωθημένη τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ στην αναπαραγωγή ψαριών για υδατοκαλλιέργειες “εξήγαγαν” στη Νέα Ζηλανδία.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών βρέθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Φυτών και Τροφίμων της Νέας Ζηλανδίας. Ο Δρ Ιωάννης Παπαδάκης και ο Δρ Ιωάννης Φακριάδης, μαζί με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Αυστραλία και την Ιαπωνία, συμμετείχαν με τους Νεοζηλανδούς συναδέλφους τους σε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ταμείο Catalyst Seeding Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη πειραματικών προσεγγίσεων για ιθαγενή είδη ψαριών της Νέας Ζηλανδίας, για την αντιμετώπιση αναπαραγωγικών δυσλειτουργιών και την παραγωγή ιχθυδίων με σκοπό την εμπορική εκτροφή σε θαλάσσιους κλωβούς.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ, οι δραστηριότητες του συνεργατικού αυτού προγράμματος επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την πρόκληση αναπαραγωγής και την τεχνητή γονιμοποίηση, την κρυοσυντήρηση αναπαραγωγικού υλικού και την παράταση της περιόδου αναπαραγωγής του Australasian snapper…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr