ΡΑΕ προς προμηθευτές: Αναστέλλεται η θετική αναφορά Αυγούστου λόγω της τροποποίησης των τιμολογίων

Οικονομια


Την αναστολή της έκδοσης Θετικής Αναφοράς για την υιοθέτηση του προτύπου «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» για τον μήνα Αύγουστο αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η Αρχή η αναστολή για τον τρέχοντα μήνα γίνεται προκειμένου «παρασχεθούν από την πλευρά της Αρχής επικαιροποιημένες κατευθύνσεις και διευκρινίσεις στους προμηθευτές και να αναλάβουν οι τελευταίοι τις κατάλληλες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους εντός ευλόγων χρονικών περιθωρίων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της θέσπισης, δυνάμει του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022) όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του με το άρθρο 106 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022), έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα που διέπουν τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023, πλέον «δεν εφαρμόζεται στα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής».

Αναλυτικότερα, επιβάλλεται στους Προμηθευτές να αναμορφώσουν τα κυμαινόμενα τιμολόγια, κατά τρόπο ώστε να προσδιορίζονται εκ των προτέρων, με σαφήνεια και διαφάνεια οι χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, οι πάγιες χρεώσεις και οι τυχόν εκπτώσεις,…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr