Ρήτρα αναπροσαρμογής: Αλλαγές στη ρύθμιση για την αναστολή της ζητούν οι προμηθευτές

Οικονομια


Αλλαγές στην νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, ζητά ο Σύνδεσμος των Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) με επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αφορμή την αναβολή της προθεσμίας ανακοίνωσης των τιμολογίων ρεύματος που θα ισχύσουν τον Αύγουστο, για τις 25 Ιουλίου (αντί για τις 10 Ιουλίου), που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο ΕΣΠΕΝ εισηγείται να θεσπιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μέτρου της αναστολής η ίδια προθεσμία (25η του προηγούμενου μήνα) πριν από το μήνα εφαρμογής.

«Η τιμολόγηση των τελικών πελατών βάσει προβλεπόμενων τιμών, εκ των πραγμάτων αυξάνει τα τελικά τιμολόγια προμήθειας λόγω του πολύ υψηλού ασφάλιστρου κινδύνου. Η ρύθμιση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη σχετική μείωση του ασφάλιστρου κινδύνου, εφόσον η πρόβλεψη μερικές ημέρες πριν τον μήνα εφαρμογής, μπορεί να είναι πιο ακριβής και ασφαλής», αναφέρει ο Σύνδεσμος.

«Η εν λόγω προτεινόμενη τροπολογία, προσθέτει, δεν στερεί το δικαίωμα του καταναλωτή για την εκ των προτέρων εκτίμηση του κόστους του για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών και για την αλλαγή Προμηθευτή αφού σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης η αλλαγή εκπροσώπησης (αλλαγή προμηθευτή), υλοποιείται εντός δύο ημερών από την υποβολή της δήλωσης εκπροσώπησης.

Επιπλέον, η πιο ακριβής πρόβλεψη του κόστους των αναγκαίων ενεργειακών προϊόντων από τους Προμηθευτές,…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr