Πρόστιμο «μαμούθ» στην COCA-COLA από την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τι απαντά η εταιρεία

Οικονομια


Πρόστιμο ύψους 10.342.773 ευρώ στην εταιρία COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Ανώνυμος βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατόπιν καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ Παντελής Κούγιος ΑΒΕΕ», αλλά και έρευνα σε τελικά σημεία πώλησης στη Ρόδο, στην Αττική, στην Κρήτη, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη

Το πρόστιμο αφορά την περίοδο 2015-2019 όταν σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η εταιρία χρησιμοποίησε ποικίλες πρακτικές, προβαίνοντας σε σύναψη προφορικών συμφωνιών αποκλειστικότητας ή σε πρακτικές μη αξιοκρατικού εκτοπισμού συγκεκριμένων ανταγωνιστών με σκοπό την προώθηση σήματος (single branding), όπως π.χ. σε απειλές και τιμωρητική συμπεριφορά σε περίπτωση συνεργασίας με ανταγωνιστικό προμηθευτή, και σε άλλες πρακτικές ισοδύναμου αποτελέσματος.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή οι υποχρεώσεις αποκλειστικής συνεργασίας αποτελούν σημαντικό εμπόδιο πρόσβασης των ανταγωνιστών στην αγορά και στερούν από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν ένα μέρος των αναγκών του από ανταγωνιστές της δεσπόζουσας επιχείρησης κατά παράβαση των ως άνω άρθρων. Συνέπεια αυτών ήταν η αύξηση της παρουσίας της COCA-COLA 3E στα τελικά σημεία πώλησης με καταχρηστικά μέσα, εκτοπίζοντας τους ανταγωνιστές της και αποστερώντας την ευκαιρία πρόσβασης σε υφιστάμενους ή/και νέους πελάτες στις αγορές αναψυκτικών τύπου cola και λοιπών αναψυκτικών τύπου non cola για επιτόπια κατανάλωση.Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr