Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Έκπτωση δαπανών έως και 100% για «πράσινες» επενδύσεις

Οικονομια


Ένα ακόμα ισχυρό φορολογικό κίνητρο για επενδύσεις στην «πράσινη» οικονομία από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθεί η κυβέρνηση.

Στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας- το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή- ενσωματώθηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι από το 2023 θα εκπίπτουν έως και 100% από τα ακαθάριστα έσοδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι δαπάνες που αφορούν σε «πράσινη» οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Η ισχύς του κινήτρου είναι τριετής καθώς η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ισχύει για τα έτη 2023, 2024 και 2025, ενώ εφαρμόζεται και για τις αποσβέσεις.

Όπως ορίζει η σχετική διάταξη: οι δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε «πράσινη» οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%.

Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως έχουν ορισθεί από τη νομοθεσία (ελληνική και ευρωπαϊκή), ενώ από το μέτρο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Η έκπτωση 100% έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της «πράσινης» οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr