Κομισιόν: Αλλαγή κανόνων για το δημόσιο χρέος από το 2024 με σχέδιο πιο ευέλικτης οικονομικής διακυβέρνησης

Οικονομια


Η νέα πραγματικότητα υψηλότερου δημόσιου χρέους  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια με μαζικές επενδύσεις, οδήγησαν την Κομισιόν να προτείνει νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, με ευελιξία δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το όριο για το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ και για το χρέος στο 60% του ΑΕΠ, διατηρείται βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ωστόσο ορίζεται και πιο χαλαρός «ενδιάμεσος στόχος».

Τα κύρια σημεία του σχεδίου της Κομισιόν:

  • τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητήσουν παράταση στην πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής έως και τα τρία χρόνια, δηλαδή συνολικά επτά χρόνια υπό τον όρο πρόσθετων μεταρρυθμίσεων αλλά και επενδύσεων για τη βιωσιμότητα του χρέους
  • όσο μεγαλύτερες θα είναι οι δεσμεύσεις μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προσαρμογής θα δίνεται για σταδιακή μείωση του χρέους της, με δεδομένο ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής ισχύει από την εποχή της πανδημίας
  • Το κάθε εθνικό σχέδιο θα εγκρίνεται και θα τελεί υπό παρακολούθηση κι αν οι δεσμεύσεις δεν υλοποιούνται τότε προβλέπονται κυρώσεις αλλά και αυστηρότερη δημοσιονομική πορεία

Η σχετική πρόταση κατατέθηκε ήδη στις χώρες μέλη με ορίζοντα να εφαρμοστεί το 2024.

«Χρειαζόμαστε δημοσιονομικούς κανόνες που να διευκολύνουν τις στρατηγικές επενδύσεις…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr