Ηνωμένο Βασίλειο: Προειδοποίηση του NHS για την επερχόμενη ακρίβεια -“ Έκτακτη Ανάγκη για την Δημόσια Υγεία”

Νεα


Λονδίνο, Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Η Συνομοσπονδία του NHS (εθνικό σύστημα υγείας) καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει τα νοικοκυριά από την εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια που “δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο αναγκών στην υγειονομική περίθαλψη”.

Στην σπάνια αυτή παρέμβαση τους, οι ηγέτες  του εθνικού συστήματος της υγειονομικής περίθαλψης προειδοποιούν ότι τα αυξανόμενα ποσοστά φτώχειας από την εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης  τη δημόσια υγεία,  καθώς θα προκληθούν  αλλά και θα επιδεινωθούν  σωματικές και ψυχικές ασθένειες σε ολόκληρο τον πληθυσμό  με αποτέλεσμα  να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ήδη βεβαρυμμένες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.

Το δημόσιο ταμείο πληρώνει ήδη για κρύα σπίτια:

Το NHS στην Αγγλία ξοδεύει 1,3 δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο για τη θεραπεία καταστάσεων που μπορούν να προληφθούν και προκαλούνται από κρύα και υγρά σπίτια.

Το NHS υποστηρίζει ότι οι ψυχικές και σωματικές ασθένειες που προκαλούνται από τη ζωή σε κρύα και υγρά σπίτια μπορούν να αποφευχθούν με την υποστήριξη της κυβέρνησης που προστατεύει τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις των τιμών για την θέρμανση.

Νέα ανάλυση δείχνει ότι, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η έκπτωση 400 λιρών για το κόστος ζωής που υποσχέθηκε η κυβέρνηση για όλα τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα ποσοστά φτώχειας καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάσουν στο 54 τοις εκατό από τον Οκτώβριο και…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr