Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Επιστρέφουν τις ενισχύσεις 20.000 επιδοτούμενοι – Αθέτησαν τους όρους χορήγησης

Οικονομια


Σε μεγάλες περιπέτειες μπαίνουν περίπου 20.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που αθέτησαν τους όρους χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θεωρώντας προφανώς ότι δεν θα εντοπισθούν από τις διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ήδη οι παραβάτες έλαβαν ηλεκτρονική ενημέρωση (email) από την ΑΑΔΕ ότι δεν έχουν τηρήσει τους όρους χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, και καλούνται να επιστρέψουν το σύνολο των ποσών που εισέπραξαν και μάλιστα εντόκως.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν τήρησαν τους όρους για την χορήγηση των «φθηνών» κρατικών δανείων και κυρίως τη ρήτρα για τη διατήρηση του προσωπικού ενώ διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις μη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο 2019-2020.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr