Δημοπρατείται η ανακατασκευή του πλακόστρωτου στη Μόρια

Τα Νεα της Περιφερειας


Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπόγραψε τη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του θεματικού έργου «Ανακατασκευή Πλακόστρωτου στη Μόρια», εκτιμώμενης αξίας 195.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-09-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή τμημάτων του υφιστάμενου φθαρμένου πλακόστρωτου που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο Μόριας, η ανακατασκευή και διαμόρφωση της ασφαλτοστρωμένης-τσιμεντοστρωμένης κεντρικής οδού (Αγορά) έως την Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, με οδόστρωμα από τεχνητούς κυβόλιθους από σκυρόδεμα χρώματος γκρι και κόκκινο σε διάταξη «ψαροκόκκαλου», καθώς και η κατασκευή – ανακατασκευή των πεζοδρομίων αυτής.

O Αντιδήμαρχος Στρατής Τζιμής δήλωσε ότι «η Δημοτική Αρχή Κύτελη θα υλοποιήσει, ακόμη, ένα έργο στη Μόρια, έργο που θα καταστήσει πιο λειτουργική την κίνηση ανθρώπων και οχημάτων εντός του οικισμού της και θα βελτιώσει την αισθητική του οικισμού. Ήδη, στο χωριό αυτό: 1) Ολοκληρώνεται η…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr