Βουλή: Το βράδυ ψηφίζεται το νομοσχέδιο για δημοτικά συμβούλια και αποκεντρωμένες διοικήσεις – Παρέμβαση Βορίδη

Πολιτικη


Ψηφίζεται το βράδυ από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, που προτείνουν αντιπολιτευόμενες παρατάξεις στα δημοτικά συμβούλια (άρθρο 44) και η τροπολογία για τη σύσταση θέσης γραμματέα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής της αντιπολίτευσης, ενώ δεν έλειψαν αναφορές στο θέμα του χρόνου των εκλογών.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης είπε ότι με την βελτιωμένη διάταξη του άρθρου 44 «δίνουμε τη δυνατότητα στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να θέτουν θέματα (εκτός ημερήσιας διάταξης), με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Δίνουμε τη δυνατότητα εν συνεχεία -και είναι η μόνη ουσιαστικά διαφοροποίηση που επέρχεται με την τροπολογία που έχουμε κάνει- αντί αυτά τα θέματα να προτάσσονται, δηλαδή να συζητούνται πρώτα…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr