Αναπτυξιακή Τράπεζα: Σχεδιασμός νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις έως και 20 εκατ. ευρώ

Οικονομια


Το φθινόπωρο η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προχωρήσει στο σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις  έως και 20 εκατ. ευρώ, που θα κατευθύνονται σε τρεις πυλώνες:

  • Πράσινη ανάπτυξη ακόμη και για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ψηφιακή αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού επιχειρήσεων
  • Επενδύσεις γενικής φύσεως.

Αυτό επισήμανε ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Στ. Σουγιουτζόγλου, παρουσιάζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα νέα προγράμματα της τράπεζας για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε αρχικά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε), συστήνεται σήμερα στις επιχειρήσεις, ως ο συνδετικός κρίκος στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης, μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της εμπορικής τράπεζας,  αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος τού  επιχειρηματικού κινδύνου, που δεν μπορεί να αναλάβει η τράπεζα.

  • Με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Σουγιουτζόγλου, το 2020 η Αναπτυξιακή Τράπεζα έδωσε το 40% όλων των δανειοδοτήσεων στην αγορά και το 2021, το 25%. Συνολικά, 8 δισ. σε προϊόντα δανεισμού.

Οι επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής, εξασφαλίζουν φθηνότερο δανεισμό, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, αφού η Αναπτυξιακή Τράπεζα, διαθέτει κρατικούς πόρους και δεν έχει στόχο το επιχειρηματικό κέρδος.

Ενδεικτικά, σε ένα δάνειο από το πρόγραμμα Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), οι εμπορικές τράπεζες…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr